Gostyń-WYPUSZCZENIE-!!!

Gołębie wypuszczone  o godzinie 5.01-Dobry lot-!!!