Komunikat Zarządu Głównego-!!!

Komunikat Dotyczący Organizacji Lotów Gołębi Pocztowych:

W związku z sytuacją epidemi grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPA1), oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi, zaliczanych do Mistrzostwa Polski w okresie 28.04-12.05 2021 roku.Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się 12.05.2021 roku.

 

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw  nizszego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

Przy okazji prośba Zarządu Oddziału o nie zawracanie d…y Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przez osoby do tego nieupoważnione, gdyż pogarsza to jeszcze sytuację wyrażenia zgody na pozwolenie lotowania.