Lot Boleszkowice 1-wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.30-DOBRY LOT-!!!