Lot Boleszkowice 2-wypuszczenie-!!!

Boleszkowice 2 start 5-15-Dobry lot-!!!