Lot ćwiczebny w niedzielę 24.04.2022 r.-!!!

Lot ćwiczebny w niedzielę 24.04.2022 r. koszowanie w sobotę:

Sekcja Skrzydlna koszowanie od godziny 17.50 – przyjazd kabiny 18.30

Sekcja Jodłownik koszowanie od godziny18.20 – przyjazd kabiny 19.00

Sekcja Łososina koszowanie od godziny 18.50 – przyjazd kabiny 19.30

Sekcja Trzciana koszownie od godziny 19.40 – przyjazd kabiny 20.15

Po locie ćwiczebnym zostaną rozwiezione klatki do poszczególnych Sekcji w ilości:

Sekcja Łososina 84 sztuki

Sekcja Jodłownik 19 sztuk

Sekcja Trzciana 41 sztuk

Sekcja Skrzydlna 32 sztuki