Lot Częstochowa-!!!

Gołębie wystartowały o godzinie 6.30-!!!