Lot Częstochowa-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6.00-!!! Dobry lot-!!!