Lot Gostyń 4-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.00-Dobry lot-!!!