Lot Gostyń I-wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8.15-Dobry lot-!!!