Lot Gostyń I – Wypuszczenie – !!!

Gołębie zostaną wypuszczone o godzinie 6.00-!!!

Next article

Wyniki lotu Gostyń 1