Lot Gostyń II-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.45-Dobry lot-!!!