Lot Gostyń II-wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.50-!!!