Lot Gostyń V-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 6.00-Dobry lot-!!!