Lot Gostyń V-wypuszczenie-!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 6.00-Dobry lot-!!!