Lot Gostyń -Wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.15-Dobry lot-!!!