Lot Kępno-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.15-!!!