Lot Kępno-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 7.30-!!!-Dobry lot-!!!