Lot Kępno wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone w Kępnie o godzinie 7.00-Dobry lot-!!!