Lot Kępno-Wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 7.30 – Dobry lot-!!!