Lot Kępno-!!!

Gołębie zostaną wypuszczone o godzinie 6.00-!!!