Lot Kluczbork-wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone 0 godzinie 8.00-!!!-Dobry lot-!!!