Lot Kluczbork-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.30-Dobry lot-!!!