Lot Lipiany I-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.15-Dobry lot-!!!