Lot Lipiany I-!!!

Gołębie wystartowały o godzinie 6.10-!!!