Lot Lipiany II- wypuszczenie-!!!

Gołębie z lotu Lipiany II wystartowały o godzinie 6.30-!!!