Lot Lipiany III-Wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.30-!!!