Lot Lubliniec-WYPUSZCZENIE-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 7.00-Dobry lot-!!!