Lot Lubliniec – wypuszczenie -!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 6.15-Dobry lot-!!!