Lot Lubliniec-WYPUSZCZENIE-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 6.40-DOBRY LOT-!!!

Next article

Wyniki LUBLINIEC-!!!