Lot Proszków 2-WYPUSZCZENIE-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.33-Dobry loy-!!!