Lot Proszków wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 6.15-Dobry lot-!!!