Lot Rawicz 1-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 5.46-Dobry lot-!!!