Lot Rostock 1-wypuszczenie-!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.35.Informacja o otwarciu zegarów ukaże się po godzinie 14.00-Dobry lot-!!!