Lot Rostock 2 w sobotę 18.07.2020- Koszowanie-!!!

Koszowanie gołębi na lot Rostock 2 w czwartek 16.07.2020:

Sekcja Skrzydlna i Sekcja Jodłownik od godziny 19.00

Sekcja Łososina i Sekcja Trzciana od godziny 20.00

Prezesi Sekcji Łososina i Sekcji Trzciana wyznaczą po 6 osób do załadunku klatek.