Lot Wieluń-WYPUSZCZENIE-!!!

Gołębie wypuszczone o godzinie 7.00-!!!-DOBRY LOT-!!!