Lot Wolfsburg II-zgłoszenie ilości gołębi-!!!

Do niedzieli 08.07.2018 r. należy zgłosić i opłacić w Sekcjach ilość gołębi na lot Wolfsburg II.