Lot Wolfsburg III-WYPUSZCZENIE -!!!

Gołębie wystartowały o godzinie 5.45-Dobry lot-!!!

Next article

Spisy młode 2019