Oddanie spisów gołębi dorosłych-!!!

Spisy gołębi gorosłych całego Oddziału Limanowa 2 przyjmowane bedą w poszczególnych Sekcjach w dniu 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku. Prezesi poszczególnych Sekcji ustalą godziny przyjmowania spisów. Spisy pisane ręcznie oddajemy w jednym egzemplarzu podbite przez lekarza weterynarii o wykonanym szczepieniu(spisy nie podbite nie zostaną przyjęte). Wydruki przez skrzynkę oddajemy w dwóch egzemplarzach.Gołębie roczne (20 szt.) na spisie ogólnym należy wpisać w jednym ciągu i mogą być poza 50-tką.

Przypominam, że hodowca na wpisane gołębie na spisie musi przedstawić karty własności gołębi, a koszowane gołębie do kabiny bezwglednie muszą posiadać numer kontaktowy właściela.