Oddanie spisów gołębi dorosłych-!!!

W dniu 13 kwietnia (sobota) 2019 r. w poszczególnych Sekcjach przyjmowane będą spisy gołębi dorosłych. Spisy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w danej Sekcji,drugi opieczętowany i podpisany przez komisje zostaje oddany do Zarządu Oddziału (Prezesa) do dnia 20.04.2019 r. Spisy muszą być wydrukowane przez skrzynki, a następnie najpóźniej w niedzielę (14.04..2019) wysłane do obliczeniowca. Spisy wykonane odręcznie muszą być podbite u lekarza weterynarii o wykonanych szczepieniach, jest to obowiązkowe. Termin oddania spisów też 20.04.2019 r.

Sekcja Łososina oddanie spisów od godziny 18.00

Pozostałe Sekcje ustalą sobie godzinę przyjmowania spisów.

Previous article

Plan lotów 2019