Oddanie spisów w dniu 10.04.2021-!!!

Spisy gołębi dorosłych całego Oddziału Limanowa 2 przyjmowane będą w poszczególnych Sekcjach w dniu 10.04.2021 r.(sobota). Prezesi Sekcji ustalą godziny przyjmowania spisów. Spisy odręczne oddajemy w jednym egzemplarzu podbity przez lekarza weterynarii o wykonanym szczepieniu (spisy nie podbite nie zostaną przyjęte). Wydruki spisów przez skrzynkę oddajemy w dwóch egzemplarzach.

Gołębie roczne (20 szt) na spisie ogólnym należy wpisać w jednym ciągu i mogą być poza 50-tką.

Hodowcy, którzy chcą brać udział w Mistrzostwie „DERBY” gołębi dwuletnich oddają spis -15 sztuk gołębi (tylko obrączki derby) w wersji papierowej 2 egzemplarze. Spisy należy wykonać starannie bez poprawek. 

Przypominam, że gołębie znajdujące się na spisie muszą posiadać karty własności gołębi, a gołębie koszowane w sezonie lotowym do kabiny muszą posiadać numer telefonu kontaktowy hodowcy lub oddziału.

 

Previous article

Plan lotów na 2021 rok