Oddanie spisów w Oddziale Limanowa 2-!!!

W dniu 11 kwietnia (sobota) 2020 r. w poszczególnych Sekcjach przyjmowane będą spisy gołębi dorosłych. Spisy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w danej Sekcji, drugi opieczętowany i podpisany zostaje oddany do Zarzadu Oddziału (Prezesa). Spisy muszą być wydrukowane przez skrzynki, a następnie przesłane do obliczeniowca. Spisy wykonane odręcznie muszą być podbite u lekarza weterynarii o wykonanych szczepieniach.Podbite spisy przez weterynarza odajemy przy pierwszym locie na punkcie wkładań.

Dodatkowo zostało wprowadzone wspózawodnictwo DERBY, hodowcy chcący brać udział w tym współzawodnictwie sporządzają spis 15 sztuk gołębi na obrączkach DERBY  w dwóch egzemplarzach.

Współzawodnictwo gołębi rocznych pozostaje tak jak w roku poprzednim. Przypominam gołębie muszą być zapisane na spisie ogólnym jednym ciągiem 20 sztuk.

Sekcja Łososina oddanie spisów od godziny 17.00.

Pozostałe Sekcje ustalą sobie godzinę przyjmowania spisów.