PILNE – Lot Kępno-!!!

Koszowanie gołębi na lot Kępno dzisiaj o tych samych godzinach jak na lot Częstochowa.