Spisy gołębi młodych-!!!-Sobota 08.08.2020 r.-!!!

Oddanie spiów gołębi młodych odbędzie się w poszczególnych Sekcjach w sobotę 08.08.2020. W dniu tym planowane jest koszowanie gołębi na lot ćwiczebny z miejscowości Wolbrom. Przypominam spis gołębi należy mieć wprowadzony do zegara i gotowy do wydruku przez kostkę. Oddajemy 1 spis wykonany odręcznie i 2 spisy z wydruku przez drukarkę.

Odręczne spisy muszą być podbite przez lekarza weterynarii o wykonanych szczepieniach.

Przyjazd kabiny (sobota 08.08.2020) w poszczególnych Sekcjach:

Sekcja Trzciana przyjazd kabiny 18.30

Sekcja Łososina przyjazd kabiny 19.00

Sekcja Skrzydlna przyjazd kabiny 19.30

Sekcja Jodłownik przyjazd kabiny 20.00