SPISY GOŁĘBI MŁODYCH-!!!

Spisy gołębi młodych będą przyjmowane i drukowane przez skrzynki w dniu 10.08.2019 (sobota), Sekcje ustalą sobie godziny przyjmowania spisów.Osoby odpowiedzialne za przesłanie plików ze spisami jak najszybciej prześlą do obliczeniowca. Hodowcy chcąc brać udział w mistrzostwie DERBY muszą sporządzić spisy 15 gołębi (wzór spisu na naszej stronie) na obraczkach DERBY w trzech egzemplarzach. Spis ogólny wszystkich posiadanych gołębi młodych wykonujemy w 1 egzemplarzu (podbity o wykonaniu szczepień), z tym, że te 15 sztuk gołębi DERBY musi być w takiej samej kolejności od pozycji 1-15. Wykonujemy również wydruk spisu gołębi przez kostkę, nie musi być wcześniej przyporządkowania.

Sekcja Łososina ustala  oddanie spisów na godzinę 19.00 – 10.08.2019r(sobota).

Spisy odpowiednio wypełnione, podpisane i opieczętowane należy dostarczyć do V-ce Prezesa ds lotowych kol.Ryszarda Florka do dnia 12.08.2019r. Za dostarczenie spisów odpowiedzialni są Prezesi Sekcji.

Previous article

Spisy młode 2019