Wolfsburg-wypuszczenie-!!!

Gołębie wypuszczone- 5.20- Dobry lot-!!!

Informacja o otwarciu zegarów w całym Oddziele ukaże się później.