Zaczynamy sezon lotowy 2020-!!!

W niedzielę 10.05.2020 zaczynamy od lotu konkursowego Częstochowa.

Koszowanie gołębi w sobotę 09.05.2020

Sekcja Skrzydlna – przyjazd kabiny 18.45

Sekcja Jodłownik- przyjazd kabiny 19.15

Sekcja Łososina- przyjazd kabiny 19.45

Sekcja Trzciana- przyjazd kabiny 20.30

Godzinę rozpoczęcia koszowania w sekcjach ustalą Prezesi poszczególnych Sekcji i powiadomią telefonicznie hodowców. Wszystkie procedury koszowania muszą być zachowane zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Być może zostanie zorganizowany lot ćwiczebny, koszowanie byłoby w czwartek wieczorem i wypuszczenie w piątek rano. Komunikat o tym locie ukaże się jutro 07.05 o godzinie 12.00. Osobno każdy otrzyma SMS odnośnie tego lotu. Proszę śledzić komunkaty na naszej stronie.