Prezes Oddziału Limanowa 2 0447 Jerzy Gnaciński

V-ce Prezes ds lotowych Ryszard Florek

V-ce Prezes ds Finansowych

V-ce Prezes ds Gospodarczych Czesław Mól

Sekretarz Marcin Kutaj

Członek Jan Koza

Członek Tomasz Babral

Członek Robert Babaral

Sprawy finasowe prowadzi osoba niezrzeszona kol. Alicja Koza