Prezes Oddziału Limanowa 2 0447 Jerzy Gnaciński

V-ce Prezes ds lotowych Ryszard Florek (pierwszy zastępca prezesa)

V-ce Prezes ds Gospodarczych Jan Koza

Sprawy finansowe prowadzi kol. Alicja Koza

Sekretarz Wojciech Sotoła

Członek Jacek Dudziak

Członek Ryszard Murzyn

Członek Piotr Ziemianin

Członek Franciszek Kurnik

Członek Ryszard Filipowicz