Zebranie sprawozdawcze Oddziału Limanowa 2-!!!

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Limanowa 2 za 2021 rok odbedzie się 19 lutego (sobota) 2022 rok o godzinie 16.00 w GOK w Laskowej. 

Obecność delegatów obowiązkowa.