Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Łososina-!!!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Łososina odbędzie się w dniu 26 stycznia (sobota) o godzinie 16.00 w świetlicy Domu Kultury w Laskowej (przy Remizie OSP).

Obecność wszystkich członków Sekcji Łososina obowiązkowa.

Zapraszamy. Prezes Sekcji Łososina Jan Koza