Zgłoszenia na lot Narodowy Bruksela-!!!

Zgłoszenia na lot Narodowy Brusela najpoźniej do dnia 10.06.2022 r.

Ilość gołębi należy zgłasać do Prezesów swoich Sekcji.

Wstępny koszt udziału w locie 15 zł za sztukę,ostateczna kwota podana zostanie po zsumowaniu zgłoszonych gołębi i obliczeniu kosztów transportu.